വ്യത്യസ്തമായ പൊങ്ങു പായസം തയ്യാറാക്കാം#Easternabhiruchi

 • 1563 views

റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയത് -ആശ ജിജി,തൃശ്ശൂര്‍


 • 10 mins
 • Prep Time
 • 10 mins
 • Cook Time
 • Difficulty

 • Recipe Rating

  Ingredients

  പൊങ്ങു-200ഗ്രാം

  ശര്‍ക്കര -250ഗ്രാം

  ഏലയ്ക്ക -10എണ്ണം

  നെയ്യ് -ആവശ്യത്തിന്

  രണ്ടാം പാല്‍ -2കപ്പ്

  ഒന്നാം പാല്‍ -1കപ്പ്

  കശുവണ്ടി -10എണ്ണം

  മുന്തിരി -25ഗ്രാം

  അരിപൊടി -2ടീസ്പൂണ്‍

  Directions

 • 10 mins
 • Prep Time
 • 10 mins
 • Cook Time
 • 1പൊങ്ങു അരിഞ്ഞു നെയ്യില്‍ വാഴയ്റ്റി മാറ്റിവെക്കുക ശര്‍ക്കര ഉരുക്കി അരിച്ചെടുക്കുക.

  2 ശേഷം ഉരുളിയില്‍ ശര്‍ക്കര പാനി ഒഴിച്ചു തിളച്ചു മറിയുമ്പോള്‍ പൊങ്ങു അതിലിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോചിപ്പിച്ചു രണ്ടാം പാല്‍ ഒഴിച് നന്നായി ഇളക്കി യോചിപ്പിക്കുക കുറുക്കു വരുമ്പോള്‍ അരിപ്പൊടി പാലില്‍ ഇളക്കി യോചിപ്പിച്ച ശേഷം ഒഴിക്കുക.

  3നന്നായി കുറുകി വരുമ്പോള്‍ ഒന്നാം പാല്‍ ഒഴിച്ചു തിള വരുമ്പോള്‍ ഇറക്കി വച്ചു കശുവണ്ടി, മുന്തിരി എന്നിവ നെയ്യില്‍ വറുത്ത് പായസത്തിനു മുകളില്‍ ഒഴിച്ചു മൂടി വച്ചു അല്‍പ്പ സമയം കഴിഞ്ഞു വിളമ്പുക.

  0 Reviews

  All fields and a star-rating are required to submit a review.

  

  CREATE ACCOUNT

  FORGOT YOUR DETAILS?

  TOP