രുചികരമായ ഉണക്കലരി പായസം തയ്യാറാക്കാം#Easternabhiruchi

 • 925 views

റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയത് -രാധാലക്ഷ്മി എസ്. ആര്‍,എരൂര്‍


 • 5 mins
 • Prep Time
 • 10 mins
 • Cook Time
 • Easy
 • Difficulty

 • Recipe Rating

  Ingredients

  ഉണക്കലരി – 2 പിടി

  പശുവിന്‍ പാല്‍ -5 ഗ്ലാസ്

  പഞ്ചസാര – 1ഗ്ലാസ്

  Directions

 • 5 mins
 • Prep Time
 • 10 mins
 • Cook Time
 • 1ഉണക്കലരി, പാല്‍,പഞ്ചസാര എന്നിവ കുക്കറില്‍ തിളപ്പിക്കുക.

  2തിളവരുമ്പോള്‍ കുക്കറിന്റെ വെയ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരു വിസില്‍ വരുമ്പോള്‍ ഔഫ് ചെയ്യുക.

  310 മിനിറ്റിന്‌ശേഷം കുക്കര്‍ തുറക്കുക .

  4ചുടോടെ കഴിക്കാം

  0 Reviews

  All fields and a star-rating are required to submit a review.

  

  CREATE ACCOUNT

  FORGOT YOUR DETAILS?

  TOP