കപ്പ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം പായസം#Easternabhiruchi

 • 1446 views

റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയത് -താഹിറ ഹബീബ്,പാലക്കാട്


 • 10 mins
 • Prep Time
 • 25 mins
 • Cook Time
 • Difficulty

 • Recipe Rating

  Ingredients

  കപ്പ

  ശര്‍ക്കര

  ഒന്നാം പാല്‍

  രണ്ടാം പാല്‍

  നെയ്യ്

  കശുവണ്ടി

  Directions

 • 10 mins
 • Prep Time
 • 25 mins
 • Cook Time
 • 1കപ്പ വേവിച്ച നെയ്യില്‍ വാട്ടുക .

  2തേങ്ങ ഒന്നാം പാല്‍ രണ്ടാം പാല്‍ മാറ്റിവെക്കുക.ശര്‍ക്കര ഉരുക്കിയത് .

  3നെയ്യ് കശുവണ്ടി മുന്തിരി തേങ്ങ നുറുക്കിയത്

  4കപ്പ നന്നായി നെയ്യില്‍ വാട്ടുക .

  5രണ്ടാം പാല്‍ ചേര്‍ക്കുക ശര്‍ക്കര ഉരുക്കിയത് ചേര്‍ക്കുക.

  6കുറുകിവരുമ്പോള്‍ ഒന്നാംപാല്‍ ചേര്‍ക്കുക

  7ശേഷം നെയ്യില്‍ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഉണക്കമുന്തിരി തേങ്ങ ചെറുതായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേര്‍ക്കുക

  0 Reviews

  All fields and a star-rating are required to submit a review.

  

  CREATE ACCOUNT

  FORGOT YOUR DETAILS?

  TOP